وظیفه ما تلاش برای به کمال رسیدن انسانیت است
 سخنان بزرگان در مورد انسانیت
* «اگر می‌خواهی خوش‌بخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش.» بتهوف

* «انسان در حقیقت حیوانی وحشی و تنفرانگیز است که ما او را فقط در حالت رام و مهارشده می‌شناسیم، این حالت را تمدن نامیده‌اند.» آرتور شوپنهاور

* «اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر اینست که قوی نیستی.» ولتر

* «سخاوت در زیاد دادن نیست، در به‌ موقع دادن است.» لابرویر

* «ای فتنه و فساد، تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه می‌کنی.» ویلیام شکسپیر

* «چه بانگ شومی است بانگ سیاست؛ آه، چه توهینی!// – خدای را به ‌گاه سحر شکرگذارم، که دغدغه و شور امپراتوری روم ندارم.// بسی غنیمت، بسی سعادت// که نه قیصرم، نه پادشاه جهانم!» یوهان ولفگانگ گوته

* «هرکس فقیر و قانع باشد، ثروتمند است.» ویلیام شکسپیر

* «از روی سؤالات شخص بهتر از پاسخ‌هایش می توان درباره او قضاوت کرد.» ولتر

* «اگر عدالت از روی زمین محو شود، زندگی به ‌زحمتش نمی‌ارزد.» امانوئل

* «تواضع بی‌جا، آخرین حد تکبر است.» لابرویر

* «از دست‌ دادن امیدی پوچ و آرزویی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگیست.» ویلیام شکسپیر

* «گناه، هرچند افزونتر، قبح آن در نظر گناه‌کار کمتر.» شیلر

* «با مصلحت دیگران ازدواج کردن، در جهنم زیستن است.» آرتور شوپنهاور

* «مشغول نبودن با زنده نبودن یکیست.» ولتر

* «آدم احمق در همه‌جا هست، حتی در تیمارستان.» برنارد شاو

* «دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخش آن‌را باارزش می‌کند.» یوهان ولفگانگ گوته

* «آخرین درجه فساد، به ‌کار گرفتن قوانین برای ستم‌کاری است.» ولتر

* «اگر از انسان امید و خواب گرفته شود، بدبخت‌ترین موجود روی زمین خواهد شد.» امانوئل کانت

* «خشم، یک کینه مکشوف و موقتی است ولی کینه، یک خشم دایم و محفوظ.» لابرویر

* «برق اندیشه‌های درخشان را باید در تیمارستان‌ها جستجو کرد، جایی‌که به ‌فراوانی می‌درخشند.» شارل دو منتسکیو

* «ضعف و بی‌چارگی هر قاعده و قانونی وضع کند عبث است، اخذ نتیجه منحصر به‌ داشتن قوت و قدرت است.» شیلر

* «عشاق دلباخته معمولأ در سکوت بسر می‌برند.» شارل دو منتسکیو

* «اگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک یکدیگر چشم‌پوشی کنند، نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند.» لابرویر

* «بارها مشاهده کرده‌ام که برای کسب موفقیت در این جهان، هوشمند در نهان و دیوانه در عیان باید بود.» شارل دو منتسکیو

* «آن‌کس که شهامت انجام کارهای شایسته دارد، انسان است.» ویلیام شکسپیر

* «در دنیا تنها کسی موفق می‌شود که به‌انتظار دیگران ننشیند و همه‌چیز را از خود بخواهد.» شیلر

* «شراب در میان نوشابه‌ها مفیدترین، درمیان داروها خوشمزه‌ترین و در میان اغذیه‌ مطبوع‌ترین است.» پلوتارخ

* «اگر هرکس همه‌کس را دوست می‌داشت، همه‌کس صاحب دنیا می‌شد.» شیلر

|+| نوشته شده توسط علیرضا موحددوست در دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰  |
 
 
بالا